Условия за ползване

Общи условия за ползване на WWW.BOATSBG.COM


С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Клиент и сайта BOATSBG.COM, които се създават чрез селектирането на обект, изображение, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта BOATSBG.COM, като със селектирането cе счита, че Клиентът е съгласен и приема описаните по-долу Общи условия.

1. Клиент е всяко лице, стартирало или заредило по какъвто и да е начин на компютър, смартфон, таблет или друго възпроизвеждащо устройство която и да е от страниците, приложенията или формите за попълване на данни, налични в сайта BOATSBG.COM

 2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на BOATSBG.COM не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

3. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

4. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

5. Сайтът BOATSBG.COM е обект на авторско право! Всяко изображение, текст, както и части от тях, намиращи се на сайта BOATSBG.COM, са обект на авторско право! Копирането, пресъздаването, обработването, преработване, изменение, качването на други сайтове, както и всякакъв друг вид използване на текст и/или изображение и/или на части от тях, намиращи се накоято и да е страница от сайта BOATSBG.COM, представлява нарушение на авторското право! Всеки опит за нерегламентирано използване на сайта или части от него попада под ударите на закона, а виновните лица ще бъдат подведени под наказателна и имуществена отговорност, като бъдат сезирани съответните органи! Цитиране на съдържание от сайта е разрешено САМО АКО в непосредствена близост до цитирания текст или изображение или части от тях се постави ясно видим работещ линк, водещ до съответната страница в BOATSBG.COM от където е взет текста или изображението, и то по начин, непораждащ съмнение относно източника на информацията.

6. Клиентът предоставя свойте лични данни във формата за поръчки от сайта. Данните от формата за поръчки могат да бъдат използвани от BOATSBG.COM за статистически цели без да е нужно изричното съгласие на Клиента. Никоя част от тези данни няма да бъде предоставяна под никаква форма на трети лица, нито продавана или преотстъпвана по какъвто и да било начин. След направена поръчка се приема, че Клиентът е предоставил доброволно личните си данни и се е съгласил те да бъдат обработвани от дружеството, собственик на сайта. Желателно е при поръчка да използвате кирилица. Поръчки от на кирилица ще бъдат обработвани с предимство!

7. Клиентът е длъжен да не предоставя данните си на трети лица с цел правене на поръчки. При установяване на такива опити, акаунтът на Клиента се закрива незабавно, а всички бонуси и възможности за преференциални цени, натрупани до момента, се анулират.

8. Доставката на поръчаните продукти се извършва съгласно текущите условия в бутон Доставки. Клиентът е длъжен да се информира за текущите условия на доставка, преди да финализира поръчката си. Ако условията на доставка се променят, след като Клиентът е направил поръчка, и тези условия не са изгодни за него, доставката се извършва съгласно предишните такива. При изпратен имейл от системата до Клиента с потвърждение за изпратена поръчка, същата не може да се отменя. BOATSBG.COM не носи отговорност за забавени доставки по вина на куриера.

9. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, BOATSBG.COM се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. BOATSBG.COM не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

10. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на BOATSBG.COM. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, BOATSBG.COM не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от BOATSBG.COM са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката BOATSBG.COM не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

10а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, BOATSBG.COM се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

11. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

12. Клиентът може да откаже направената поръчка или да внесе промени в нея, ако все още не е получил имейл от системата, че поръчката вече е изпратена. Искането за промяна следва да се изпраща по e-mail! Искания за промяна на поръчката по телефон не се приемат! Изключения се допускат единствено, ако Клиентът е възпрепятстван по технически причини да изпрати e-mail с искане за промяна.

13. Поръчването на стоки от BOATSBG.COM се извършва единствено през сайта! Поръчки по телефона се приемат само, ако Клиентът е наясно какво точно иска да поръча. Всички възможни грешки и несъответствия на поръчани с изпратени стоки в този случай са за сметка на Клиента! При поръчки по телефона на Клиента не се начисляват никакви текущи бонуси и отстъпки!

14. BOATSBG.COM предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

15. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до потребителя/клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

16. При поръчване на стоки, които не са на склад в момента, на Клиента се издава проформа фактура за стойността на поръчаните артикули и той заплаща предварително по банкова сметка стойността на проформата, както следва:

- за продукти от група "Масла, греси и добавки" - 100 % от стойността

- за продукти от група "Резервни части " - 100 % от стойността

- за продукти от група "Аксесоари и консумативи " - 100 % от стойността

- за всички останали групи - 50 % от стойността в момента на поръчката, останалите 50 % трябва да бъдат преведени преди получаването на двигателя или лодката. 

Ако Клиентът има добър кредит на доверие към BOATSBG.COM, са възможни и персонални договорки за всяка отделна поръчка. За всички останали случаи важат горните условия.

17. Запитвания и поръчки, дошли извън посоченото в бутон Контакти работно време, се обработват при първа възможност на следващия работен ден в реда, по който са пристигнали.

18. При възникнали въпроси от всякакво естество, Клиентът има възможност да се свърже с екипа на BOATSBG.COM чрез бланката от бутон Контакти или на посочения там телефон. Запитвания по e-mail или чрез бланките на сайта се обработват с предимство.

19. Клиентът носи пълната отговорност за верността на данните за контакт със същия. Ако Клиентът е предоставил грешни данни (особено що се отнася до e-mail адрес на Клиента), BOATSBG.COM не носи отговорност за неполучени отговори на запитвания чрез бланките на сайта. 

20. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

21. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на BOATSBG.COM

22. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез BOATSBG.COM

22а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

23. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

24. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА 

25. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

26. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

ТЕРМИНОЛОГИЯ:

27. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата BOATSBG.COM  на своя компютър.

28. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

29. Интернет магазина  BOATSBG.COM е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

BOATSBG.COM си запазва правото да прави промени в условията за ползване както и цените на продуктите винаги когато прецени за нужно.

 

Политика за защита на личните данни:
 
Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от boatsbg.com работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.
 
В зависимост от конкретния случай boatsbg.com обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:
 
обработката е необходима за изпълнение на задълженията на boatsbg.com по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;
обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.
 
boatsbg.com съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава boatsbg.com да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.  
 
При обработването на данните ви boatsbg.com се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси. 
 
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
 
За информация и въпроси, свързани с политиката на boatsbg.com за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

Последни новини

Не знаете колко масло събира извънбордовия Ви двигателя YAMAHA? Е ! Тази таблица, ще ви помогне да се орентирате!

Достатъчно е да знаете само мощността на вашият двигател YAMAHA за да откриете правилното масло* , маслен филтър* или запалителните му свещи* в таблицата по долу: ...

Прочети още

Yamaha Motor пусна в продажба чудовищния си извънбордовия двигател F425A / FL425A - най-мощния си модел до момента в отговор на нарастващото търсене на все по-големи двигатели.

Днес от централата на Yamaha Motor Co. ltd в Токио обявиха, че ще пусне в продажба новия извънбордов двигател на Yamaha F425A / FL425A * с впечатляващите 425 конски сили през л...

Прочети още

RiDE by Yamaha направо ще обърка представите ви за маневреност, спиране при висока скорост, захождане към пристан или слизане от колесар.

RiDE Обърнете се с интуитивната електроника за забавяне Патентованата технология RiDE (Reverse with Intuitive Deceleration Electronics) на Yamaha осигурява нов и иноват...

Прочети още